Emmotllament de silicona líquida

LSR (goma de silicona líquida) és una silicona curada amb platí d’alta puresa amb un conjunt de baixa compressió, que és un material líquid de dos components, amb una gran estabilitat i capacitat de resistir temperatures extremes de calor i fred, ideal per a la producció de peces per a una alta qualitat.

A causa de la naturalesa termoestable del material, l’emmotllament per injecció de silicona líquida requereix un tractament especial, com ara una mescla distributiva intensiva, tot mantenint el material a baixa temperatura abans que sigui empès a la cavitat escalfada i vulcanitzat.

Avantatges

 Estabilitat dels lots

(material a punt per utilitzar)

 Repetibilitat del procés

 Injecció directa

(sense residus)

 Temps de cicle curt

 Tecnologia flashless

(sense rebaves)

Procés automatitzat

Sistemes de desemmotllament automatitzats

Qualitat estable

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA NOSTRA EMPRESA